Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Innstikk

Frister og bestemmelser innstikk

Innstikkspriser
Vekt – Pris pr. eks.
0-30 gram – 1,8
31-60 gram  – 2,05
61-100 gram – 2,30
101-130 gram – 2.50

Levert opplag: 6400
Fakturert opplag: 6000

Leveringsadresse for innstikk:
Schibsted Trykk Stavanger
Stokkamyrveien 30, 4313 Sandnes

  1. Lindesnes Avis forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres i avisen.
  2. Lindesnes Avis forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av trykksaker som strider mot lov, er villedende, eller inneholder noe som avisen mener strider mot moral og god tone. Avisen kan også nekte å distribuere avisliknende produkter med blanding av stoff og annonser, og som av leserne kan oppfattes som en del av hovedproduktet.
  3. Lindesnes Avis forbeholder seg rett til, om nødvendig, å flytte distribusjonsdato, forutsatt at innholdet i trykksaken ikke er dato bestemt. Kunden vil bli orientert på forhånd. Vi forsøker å ikke ta mer enn tre forskjellige reklame innstikk per dag, og helst ikke fra konkurrerende firmaer samtidig.
  4. Ved feil i distribusjonen av en trykksak, ytes en prisreduksjon som svarer til distribusjonens verdiforringelse. Lindesnes Avis ansvar innskrenker seg i alle tilfeller til distribusjonens kostnader. Ved havari på innstikksutstyr skal Lindesnes Avis gjøre alt som er mulig for å få reklame bilaget ut til de kundene dette var beregnet til så snart som mulig. I slike tilfeller er det ikke praktisk mulig å komme ut før dagen etter den avtalte dag, da dette i slike tilfeller må telles opp og sendes som vedlegg i stedet for innstikk. Lindesnes Avis ansvar for feil og mangler omfatter ikke indirekte tap, som tap av forventet omsetning eller fortjeneste.
  5. Lindesnes Avis har ikke ansvar ved feil i trykksak fra trykkeri eller byrå.
  6. Trykksaker som skal distribueres som innstikk i Lindesnes skal være begrenset til budskap fra et firma eller forhandlerkjede. Evnt. spørsmål kan rettes til markedsavdelingen i Lindesnes.
  7. Leveringsbetingelser: Trykksaken må være levert i pakkeriet innen kl. 12.00 tre virkedager før distribusjonsdagen. Eks: Trykksaker som skal distribueres mandager, må leveres innen torsdag kl. 12.00.
  8. Trykksaken må leveres uskadet og pakket i størst mulig legg, slik at det ikke oppstår problemer ved å kjøre dette gjennom innstikksmaskineriet uten å måtte manuelt behandle dette på forhånd. Ved for dårlig pakking / stabling av trykksakene, forbeholder Lindesnes Avis seg rett til å utsette distribusjonen og tilrettelegge dette slik at det kan kjøres gjennom maskinene. I slike tilfeller vil avisen beregne timepris for denne tilretteleggingen.
  9. Avbestillinger eller flytting av distribusjonsdato må avtales senest 6 virkedager før distribusjonsdato. Avbestillinger etter denne frist faktureres med administrasjonsgebyr.