Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Personvernpolicy del 2

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler

Dine data – ditt valg

Polaris Media består av mange mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet. Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern på en god måte, gi deg god informasjon, og gi deg mulighet til å bestemme hvordan dine data samles og brukes. Dette dokumentet gir en utfyllende beskrivelse av hvordan vi samler og behandler dine data, inklusive informasjon om hvordan du kan endre dine personverninnstillinger. For å få en rask oversikt kan du finne en forenklet beskrivelse her.

Innholdsfortegnelse

 1. Grunnleggende om personopplysninger
 2. Hvem behandler mine opplysninger?
 3. Hvilke opplysninger behandles og til hva?
 4. Lokal lagring og informasjonskapsler (cookies)
 5. Polaris Medias retningslinjer for annonsørers bruk av data
 6. Dine personvernrettigheter
 7. Spesielt om journalistikk
 8. Om barns personvern
 9. Om Polaris Media og omfanget av denne personvernerklæringen
 10. Vår garanti til deg

Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke avisartikler du leser og hva du søker etter på nettet er personopplysninger dersom de kan knyttes til en fysisk person.

Hvem behandler mine opplysninger?

Behandling av dine personopplysninger er underlagt Personopplysningsloven, og Polaris Media er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn når du bruker våre tjenester. Polaris Media har sentralisert flere funksjoner, og derfor vil opplysninger som hentes inn kunne deles av mediehusene i Polaris Media konsern.

Å sikre dine data og ivareta ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utnevnt et personvernombud som er brukernes representant i vurderinger om hvordan personopplysninger skal behandles i Polaris Media, og som har som oppgave å ivareta dine interesser.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle mediehus i Polaris Media, og du kan utøve dine rettigheter og kontakte oss på samme måte uansett hvilket mediehus henvendelsen gjelder for. Kontaktopplysninger finner du her.

Spesielt om forholdet til Schibsted

Polaris Media samarbeider med Schibsted (bl.a. mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Finn.no) for å skape best mulig tjenester. Dette samarbeidet innebærer at Schibsted er behandlingsansvarlige for enkelte data som samles når du bruker våre tjenester, blant annet:

 • Påloggingsløsningen “Schibsted-konto” (tidligere “SPiD”), hvor Schibsted sammen med Polaris Media er ansvarlig for behandlingen av data. Samarbeidet innebærer at du kun trenger en brukerkonto på tvers av våre mediehus, mediehusene til Schibsted og tjenester som Finn.no. Personvernerklæringen til “Schibsted konto” beskriver nærmere hvilke data som samles inn og hvordan disse behandles, samt hvordan du kan ta kontakt med Schibsted ved spørsmål eller andre henvendelser. Mer informasjon om “Schibsted-konto” finner du her.
 • Annonseteknologier vi benytter i samarbeid med Schibsted. For å tilby mest mulig relevante annonser bruker vi informasjon om våre brukere og deres adferd til å filtrere bort annonser som ikke anses relevant. Schibsted er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn til dette formålet gjennom verktøyet “Pulse”. Du har de samme rettigheter ved Schibsteds behandling av personopplysninger samlet inn via “Pulse”, som det som følger av personvernerklæringen til “Schibsted konto”, og du kan gjøre valg rundt hvordan du ønsker at dine data skal benyttes til annonseformål her.

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører til å utøve enkelte oppgaver for oss. For å kunne gjøre denne jobben har noen av disse tjenesteleverandørene tilgang til personopplysninger. Disse tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere. Likevel betyr det at vi fremdeles har ansvaret for at data blir håndtert på en god måte, og at leverandøren kun kan behandle opplysninger for å levere tjenesten til oss. De har ikke anledning til å behandle data på annen måte enn slik vi bestemmer, og kan ikke benytte opplysningene til egne formål. Vi inngår avtaler med tjenesteleverandører i tråd med kravene i lovgivningen.

Enkelte av våre tjenesteleverandører behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og EU er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Sporing via tredjeparts informasjonskapsler

På våre nettsider vil det også forekomme informasjonskapsler fra andre aktører. I de fleste tilfeller er dette annonsører som benytter informasjonskapsler for å måle for eksempel hvor mange som har sett en annonse, samt tilpasse hvilke annonser du eksponeres for. Les mer om hvordan data benyttes til annonser her og hvordan du kan styre bruken av informasjonskapsler her.

Forskning

Polaris Media er opptatt av å bidra til positiv samfunnsutvikling, blant annet gjennom deltakelse i forskningsprosjekter. For å skape verdi fra slik forskning kan det være nødvendig å dele opplysninger med forskningsinstitusjoner som samarbeider med Polaris Media. I slike tilfeller vil det inngås samarbeidsavtaler som sikrer at opplysninger kun benyttes i forskningssammenheng og behandles konfidensielt i henhold til god forskningsetikk og gjeldende regelverk. Funn som publiseres fra slik forskning skal være anonymisert.

Hvilke opplysninger behandles og hva brukes de til?

Vi behandler opplysninger om våre brukere til en rekke formål. Fellesnevneren for disse er at data benyttes til å skape bedre tjenester for brukere og annonsører, eller at bruken av data er nødvendig for å kunne levere de tjenester som brukerne har bestilt fra oss.

Under går vi mer i detalj på hvordan opplysninger om deg som bruker benyttes innenfor for de tre viktigste virksomhetsområdene; redaksjon, abonnement og annonse.

Redaksjon

Det er avgjørende for oss å forstå hvordan brukerne benytter våre tjenester, og hva de er opptatt av. For å følge utviklingen i bruken av våre tjenester, samler vi statistikk om bruken av våre digitale produkter. Denne statistikken benyttes på aggregerte nivå for å følge utviklingen på våre produkter, for å se endringer i adferd over tid, og i det daglige arbeidet for å se hvilket innhold som blir lest. Det er også et grunnlag for å drive videre produktutvikling både av tjenester og innhold. Eksempler på slik statistikk er hvor mange brukere og sidevisninger vi har, hvor mange som leser en gitt sak, hvor brukerne kommer fra, hvilke enheter brukerne konsumerer innhold på osv.

Vi ønsker å tilby brukerne våre en mest mulig relevant nyhets- og brukeropplevelse når de benytter våre digitale produkter, enten det er relatert til det aktuelle nyhetsbildet eller knyttet til lesernes preferanser. For å skape slike brukeropplevelser, samler vi inn opplysninger om hva brukerne leser. Basert på brukernes lesehistorikk kan vi i enkelte tilfeller tilpasse hvilket innhold som vises til den enkelte bruker, eksempelvis la være å vise saker man allerede har lest, eller fremheve saker som i større grad passer med brukernes interesser.

Abonnement

Når du abonnerer på våre tjenester er vi avhengig av en rekke personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg som kunde. Vi må vite hvor vi skal levere papiravisa, hvor vi skal sende sms-varsling hvis leveransen er forsinket eller hvilke e-post du har koblet opp til din innloggingskonto.

Vi ønsker også å tilby en god brukeropplevelse i flere kanaler, derfor sender vi også jevnlig e-post med redaksjonelle nyheter, gode tilbud og annet innhold til våre abonnenter og lesere.

Merk: Enkelte mediehus i Polaris Media har egne kundeklubber, kulturkalendere og liknende tjenester. Disse er ikke nevnt i denne oversikten.

Annonse

Annonser er en av de to store inntektsstrømmene til mediehus i konsernet, og de bidrar til å finansiere viktig journalistikk. For å tilby mest mulig relevante annonseprodukter for annonsører og brukere, benytter vi i enkelte tilfeller informasjon om brukerne til å filtrere bort annonser. På denne måten kan man tilpasse annonseringen slik at den antas å være mest mulig relevant for hver enkelt bruker. Dette omtales ofte som målrettet annonsering, dvs. at man kun viser enkelte annonser til en gruppe brukere som har høyere interesse for det aktuelle annonsebudskapet. Alle får altså ikke se samme annonse.

Vi tilbyr annonsører å målrette sine annonser basert på segmenter av brukere – ikke enkeltbrukere – for eksempel kvinner/menn, alderssegmenter med 10 års intervall, geografiske segmenter på fylke- og kommunenivå, samt generelle interessemålgrupper som for eksempel sportsinteresserte. I tillegg brukes data til å styre leveringen av annonser slik at samme bruker ikke får samme annonse altfor mange ganger, og til rapportering til annonsør, eksempelvis hvor mange så annonsen, antall klikk osv.

Annonsører som selv har innhentet data om sine brukere på et selvstendig lovlig behandlingsgrunnlag kan bruke disse dataene når de kjøper annonser såkalt programmatisk. Dette vil si at de kjøper annonsering i sanntid basert på om annonsøren kjenner brukeren fra før. Dersom annonsøren allerede har et forhold til deg som bruker, kan annonsøren bruke den informasjon du har tillatt annonsøren å bruke til å tilpasse sine budskap til deg. I slike tilfeller benytter annonsørene sine egne data, og dette er ikke data som mediehuset innehar eller har innsyn i. Koblingen mellom deg som bruker og annonsøren vil i de fleste slike tilfeller være knyttet til at du har informasjonskapsler lagret på din enhet som annonsørene gjenkjenner, men som mediehusene ikke har kjennskap til. Du kan lese mer om annonsørers bruk av cookies for å gjenkjenne brukere, og hvordan du kan deaktivere eller fjerne cookies, i kapittelet om informasjonskapsler.

Lagringstid

Personopplysninger vi behandler skal ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Hvor lenge opplysninger må oppbevares avhenger av formålet. Det er etablert klare regler og rutiner for sletting av opplysninger i Polaris Media.

For enkelte opplysninger må vi også forholde oss til andre lover, for eksempel Regnskapsloven, når vi skal slette opplysninger. Enkelte opplysninger som innhentes i forbindelse med abonnementskjøp og kjøp av rubrikkannonser kan falle inn under regnskapslovens dokumentasjonskrav, og må oppbevares i den periode regnskapsloven krever før de kan slettes. Dette gjelder også i tilfeller hvor brukere ber om å få sine data slettet. I slike tilfeller vil vi kun slette de opplysninger vi ikke er pålagt å oppbevare som følge av andre lover.

 

Lokal lagring og informasjonskapsler (cookies)

Lokal lagring av data innebærer at ulike typer data lagres lokalt på din enhet via nettleseren din. Lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger og identifikatorer som gjør det mulig å gjenkjenne en nettleser eller bruker fra besøk til besøk. “Cookies” er en type lokalt lagret data.

Typer av lokal lagring

Det finnes forskjellig typer av informasjonskapsler, som kan klassifiseres på forskjellige måter.

Etter utløpstid

 • Sesjonslagring – inneholder kun data fra ditt aktuelle besøk, når du avslutter sesjonen din vil data bli slettet fra din enhet. For eksempel når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår enheten helt av, vil den sesjonsbaserte dataen slettes automatisk.
 • Vedvarende lagring – denne informasjonen forblir lagret etter at du avslutter din sesjon, inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende lagring kan slettes manuelt i din nettleser.

Etter hvilket domene de tilhører

 • Førstepart – settes av den som driver nettstedet brukeren besøker. Dette er informasjonskapsler avisens tjenester har valgt å sette selv, blant annet for at nettsiden skal fungere som slik den skal og for at du som bruker skal få en best mulig opplevelse.
 • Tredjepart – settes av andre enn den som driver nettstedet. Dette kan for eksempel være annonsører som ønsker å måle klikk og visninger på annonser.

Lokal lagring kan inndeles i følgende kategorier

 • Nødvendige innstillinger

Enkelte informasjonskapsler kan inneholde informasjon som forteller nettavisen hvordan den skal presenteres for å fungere i din nettleser, og enkelte funksjoner på nettsidene er avhengige av å kunne mellomlagre informasjon for å fungere.

 • Funksjonsforbedringer

Eksempel: Når du huker av “husk meg” ved innlogging vil en kode lagres i din nettleser som forteller nettavisen at du skal logges inn automatisk ved neste besøk.

 • Analyse og tilpasning av innhold

Våre analyseprogrammer som gir oss oversikt over lesertall og bruk er avhengig av informasjonskapsler som gjenkjenner din nettleser over tid. Dette gjør at vi kan se hvor mange som leser nyheter hver dag. Disse kapslene vil også bidra til at vi kan tilpasse og forbedre tjenestene våre.

 • Annonse

Innenfor annonsering brukes informasjonskapsler primært til tre ting; til å analysere bruk for å tilpasse/målstyre annonseringen, til å gjenkjenne brukerne for å styre leveransene av annonser, og til å rapportere på effekt på annonsene. Informasjonskapsler gjør i denne sammenheng at man gjenkjenner en nettleser over tid, og eksempelvis kan vite hvor mange ganger en annonse har blitt vist i den aktuelle nettleseren. Dette kan brukes til å begrense hvor mange ganger en bruker får se samme annonse, samt rapportere på hvor mange forskjellige enheter annonsen har blitt vist til.

Verktøy som bruker informasjonskapsler

Nedenfor følger en liste over verktøy som benyttes i Polaris Media. Du kan deaktivere innsamling av data ved å klikke på lenkene under for de enkelte verktøy og velge “opt out”. Merk at disse “opt out”-funksjonene er basert på informasjonskapsler, og valget må gjøres per enhet/nettleser.

Du kan begrense hvilke opplysninger vi kan bruke til målretting av annonser, gjennom innstillingene i din “Schibsted-konto” her”.

Det finnes også gratis tjenester som www.youronlinechoices.com/nor/ som lar deg avstå fra mange sporingsteknologier samtidig.

Analyse, innsikt og tilpasning

 • Schibsted Pulse
  • tilpasse innhold, som å foreslå artikler basert på tidligere lesehistorikk, og for å vise relevante lokale nyheter eller værmeldinger
  • måle hvordan våre artikler og journalistisk innhold leses, slik at vi kan forbedre effektivitet og relevans i våre artikler og andre innholdstyper    
  • kontinuerlig forbedre produktene våre. Vi analyserer adferden til grupper av brukere, og ser eksempelvis på hva slags innhold som blir mest lest eller hvilken funksjonalitet brukere aktivt tar i bruk (f.eks. nyhetsbrev). Dette gjør at vi kan rette fokus mot og gjøre en innsats på de områdene som er viktigst for brukerne våre
  • levere og administrere abonnement og andre tjenester som brukere bestiller
 • Google analytics

Mediehuset kan benytte analyse- og annonsetjenester fra Google. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på: policies.google.com. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: myaccount.google.com.

Hotjar bruker cookies for å 1) huske at du har mottatt et budskap (f.eks. “gi oss din tilbakemelding”) og 2) for å sjekke om din nettleser møter kriteriene for å bruke enkelte tjenester. Brukes på kundeservice

 • Kantar TNS / ComScore

Offisiell trafikkmåling i Norge

Annonserelaterte tjenester

AppNexus er vårt primære annonsesystem, som bruker cookies bl.a. for å gjenkjenne brukere, måle hvor mange som ser en annonse, styre hvor mange ganger annonser vises til hver bruker og rapportere på statistikk

Levere og måle annonser. Data brukes også for å redusere mengden irrelevante annonser du ser, gjennom å prioritere annonser med høyere sannsynlig relevans. På den måten sørger vi også for at annonsørene kun viser budskapet sitt til den delen av brukerne som kan være interessert i det

 • Øvrige annonsesystemer

Enkelte andre annonsesystemer har også tilgang til å vise annonser på våre nettsider, bl.a. Google, Adform etc. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på: policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: myaccount.google.com. Du kan tilpasse hvilke øvrige systemer du tillater oss å bruke her: www.youronlinechoices.com/nor/

Andre tjenester

 • JW Player

JW Player lagrer cookies for å sikre at du som bruker kan spille av video sømløst på alle plattformer og enheter.

 • Schibsted konto
 • Schibsted konto (tidligere “SPiD) lagrer cookies for at du skal kunne logge inn. I tillegg kan du velge å lagre en cookie for å huske deg fra besøk til besøk ved å huske av “husk meg” knappen ved innlogging.
 • Polyfill

Hjelper nettleser med presentere innhold som krever javascript.

Hvordan deaktiverer jeg informasjonskapsler (cookies)?

I innstillingene i nettlesere finner du en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret. Det er også mulig å laste ned utvidelser til din nettleser som er utviklet spesielt for at du skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer som er aktive på ulike nettsider.

Det finnes også gratis tjenester som www.youronlinechoices.com/nor/ som lar deg avstå fra mange sporingsteknologier samtidig.

Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler i din nettleser. Fremgangsmåten varierer mellom nettlesere. Lenkene nedenfor peker på fremgangsmåter for de meste brukte nettleserne:

For andre nettlesere henviser vi til leverandørens dokumentasjon. Vær oppmerksom på at å deaktivere informasjonskapsler kan føre til at du mister funksjonalitet, f.eks. kan du måtte logge deg på hver gang du benytter tjenesten.

Spesielt om tredjeparts informasjonskapsler for annonseformål

Når du bruker våre tjenester kan annonsører plassere informasjonskapsler for å måle sin egen annonsering, for eksempel telle visninger og klikk. Annonsørene og deres leverandører er underlagt tydelige retningslinjer for bruk av data som samles, og annonsørene har ikke lov til å bruke data de samler hos oss til å bygge profiler og interessegrupper for å tilpasse annonsering andre steder. Nærmere beskrivelse av retningslinjene finner du i vår datapolicy for annonsører.

Denne typen informasjonskapsler inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg. De lagrer informasjon om hvor den aktuelle annonsen ble vist, og om den ble klikket på m.m.. Siden antall annonsører kan variere mye, kan det til en hver tid være flere aktører som bruker informasjonskapsler.

 

Polaris Medias retningslinjer for annonsørers bruk av data

Bruk av data fra våre tjenester

Formålet med våre retningslinjer for annonsørers bruk av data er å regulere hva annonsører har tillatelse til å samle av informasjon fra våre digitale tjenester. Kort fortalt tillater vi at det samles informasjon for måling og rapportering, men ikke for å bygge profiler/segmenter som brukes videre i annen markedsføring. Disse retningslinjene gjelder for all digital annonsering på tjenester tilknyttet mediehus i Polaris Media, både for annonsører, byråer eller andre tredjeparter som kjøper annonser.

Kjøp av annonsering på våre tjenester medfører ansvar for at følgende vilkår og betingelser overholdes, samt at man i god tro sørger for at eventuelle datterselskaper, kunder og/eller leverdører også overholder betingelsene.

Dersom du som annonsekjøper har spørsmål til betingelsene, ta kontakt.

Les mer her: Polaris Medias datapolicy for annonsører.

Bruk av annonsørens egne data

Dersom annonsører bruker egne data for å målstyre annonsering på Polaris Media sine tjenester, må annonsøren garantere for at det er etablert et lovlig behandlingsgrunnlag for bruk av disse dataene, for eksempel at annonsøren har en berettiget interesse eller har innhentet samtykke til bruk av data. Brukere som ønsker må enkelt kunne velge å ikke motta tilpasset reklame fra annonsøren.

 

Dine personvernrettigheter

Som leser har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har registret om deg. Du har rett til;

 • Innsyn i dine personopplysninger og dataportabilitet

Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Du kan be om innsyn eller utøve din rett til dataportabilitet gjennom å logge deg på din «Schibsted konto» her. Alle data vil bli utlevert i et maskinlesbart format.

 • Retting av feilaktige data

Du har rett til å be om å få rettet opp feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi har lagret om deg. Retten til å få rettet data kan være begrenset av annen lovgivning. Du kan når som helst endre dine opplysninger på din Schibsted-konto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.

 • Sletting av personopplysninger

Du har rett til å be om å få slettet dine personopplysninger. Retten til å få slettet persondata kan være begrenset av annen lovgivning. Du kan be om sletting av data via Schibsted konto

 • Motsette deg og begrense behandling

I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at det ikke medfører fare for de registrertes personvern som veier tyngre enn de legitime interessene. I slike tilfeller har du som registrert som hovedregel rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Du kan i enkelte sammenhenger også be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du kan benytte deg av kontrollmulighetene som finnes på Min side og på Schibsted konto for å begrense behandlingen av dine data.

Ønsker du å rette, slette eller hente ut dine personopplysninger kan du gjøre dette på Min side. For andre henvendelser kan du kontakte kundeservice

Vi minner om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan f.eks. innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personer sine rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn stiller krav til f.eks. lagringstid. Eksempelvis setter regnskapsloven rammer for hvor lenge opplysninger om transaksjoner skal oppbevares.

 

Spesielt om journalistikk

Våre mediehus behandler personopplysninger som en del av sin journalistiske virksomhet. Av hensyn til ytringsfriheten og kildevernet gjelder derimot ikke personvernlovgivningen for journalistikk. Ingen kan med henvisning til personvernlovgivningen kreve å få fjernet innhold som er publisert hos våre mediehus, eller kreve fullt innsyn i kildematerialet. Vi har sterkt fokus på kildevern og informasjonssikkerhet, og sterk bevissthet rundt at personopplysninger som benyttes i den redaksjonelle prosessen skal behandles sikkert og i tråd med gjeldende regelverk.

 

Om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 år. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nederst på siden for å varsle om slike forhold.

Om Polaris Media og omfanget av denne personvernerklæringen

Polaris Media ASA er et mediehuskonsern bestående av lokale og regionale mediehus. Denne personvernerklæringen gjelder for alle mediehus og nettsteder innenfor Polaris Media konsern, og samt deleide selskaper som benytter samme teknologiske løsninger. For tiden omfatter det:

 • Adresseavisen
 • Fædrelandsvennen
 • Agderposten
 • Lindesnes avis
 • Lister24
 • Kvinesdal24
 • Varden
 • Grimstad Adressetidende
 • Lillesandsposten
 • Vennesla Tidende
 • Sunnmørsposten
 • Altaposten
 • Avisa Sør-Trøndelag
 • Romsdals Budstikke
 • Framtid i Nord
 • Brønnøysunds Avis
 • Åndalsnes Avis
 • Folkebladet
 • Bladet
 • Driva
 • Harstad Tidende
 • Fosna-Folket
 • Dølen
 • iTromsø
 • Hitra-Frøya
 • Fjordabladet
 • VOL.no (Vestålen Online)
 • Innherred
 • Fjordingen
 • Opdalingen
 • Fjordenes Tidende
 • Trønderbladet
 • Fjuken
 • Trønder-Avisa
 • Møre-Nytt
 • Namdalsavisa
 • Sunnmøringen
 • Steinkjer-Avisa
 • Vigga
 • Inderøyningen
 • Vikebladet Vestposten
 • Snåsningen
 • Vestlandsnytt
 • Gøteborgsposten (Sverige)
 • Bohusläningen (Sverige)
 • Hallands Nyheter (Sverige)
 • Hallandsposten (Sverige)
 • Strömstads Tidning (Sverige)
 • TTELA (Sverige)

 

Vår garanti til deg

å forvalte dine data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte er en av våre viktigste oppgaver. Når du bruker våre tjenester skal du være trygg på at sporene du etterlater deg forvaltes på en forsvarlig måte – og naturligvis i henhold til norsk lov.

For henvendelser om dine persondata henvender du deg til kundeservice eller så kan du logge inn på Min side.

Dersom du har spørsmål eller innspill til hvordan vi kan forbedre oss, kan du kontakte vårt personvernombud på personvern@polarismedia.no

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

 

Endringer i vår personvernpolicy

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere vår personvernpolicy for å gjenspeile endringer i lovverk, bruk av verktøy, endringer i praksis eller oppdatering på brukernes rettigheter. Denne siden vil til en hver tid inneholde gjeldende personvernerklæring.

Denne siden ble sist oppdatert 08.01.2020